Psychotesty dla kierowców, operatorów, badania psychologiczne na broń Łódź
 
 


Badania psychologiczne na broń - Kompleksowe badania psychologiczne Łódź


Wykonujemy badania psychologiczne
dla następujących grup osób:

-Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń lub dysponujące bronią do obrony,
myśliwską, obiektową,sportową, pneumatyczną, kolekcjonerską oraz inną;

-Osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na nabywanie oraz
przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

-Osoby ubiegające się lub posiadające prawo do wykonywania lub
kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnione przy wytwarzaniu
i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

-Osoby ubiegające się lub posiadające licencję detektywa;

-Osoby ubiegające się lub zatrudnione na stanowisku inspektora transportu drogowego
(badania wstępne;okresowe; kontrolne);

-Osoby ubiegające się lub zatrudnione na stanowisku strażnika miejskiego/gminnego
(badania wstępne;okresowe; kontrolne);

-Osoby starające się o pracę na stanowisku sędziego lub prokuratora;

-Osoby starające się o pracę na stanowisku kuratora społecznego i zawodowego;

-Osoby starające się o pracę na stanowisku komornika;

-Osoby starające się o pracę pracownika dozoru technicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycjonowanie internetowych strony Studio kn48 – 1and1 Łochów

Projektowanie, pozycjonowanie, tworzenie stron Gościno seo 1 kn47 – lh.pl

seb.lx11.7.07p. http://badania-psychotesty-lodz.xn--x11-gwa.pl/badania-na-bron.html